OM OSS

Vestfold Fjellboring AS definerer seg selv som spesialister innen boring og sprengning og utfører sine oppdrag over hele landet og også internasjonalt. Siden oppstarten i 1966 har vi utført sprengningshåndverk for en rekke ulike kunder i både inn og utland. Vi har vært på oppdrag i Sri-Lanka, Tanzania og Benin, men hovedvirksomheten vår er i Norge og Sverige. Felles for alle prosjekter vi gjennomfører, er vårt høye kundefokus og vår gode gjennomføringsevne, samt fokus på kvalitet.


Vestfold Fjellboring AS har vært sertifiserte innen ISO-9001 siden 1998. Vestfold Fjellboring AS har en egen KS-leder som sammen med KS-gruppen sørger for vedlikehold og ajourføringer av hele systemet og kommuniserer dette ut i organisasjonen - i tett samarbeide mellom ansatte. Alle ansatte har tilgang til sine flytskjemaer, instrukser og rutiner

som er oppdaterte til enhver tid. Våre instrukser, rutiner er bygd opp rundt Norsk

Standard og forskrift om håndtering av eksplosjons farlig stoff. Forskrift om

internkontroll er inkludert i KS-systemet.


Gjennom oppkjøpet av Norsk Fjellsprengning AS i 2012, økte Vestfold Fjellboring AS

sin kompetanse. Bedriften har mange dyktige borvognførere/bergsprengere som

gikk inn i teamet til Vestfold Fjellboring AS. For å videreutvikle bedriftens

kompetanse vurderer vi fortløpende behov for aktuelle kurs for våre ansatte.

I 2017 dannet Vestfold Fjellboring AS, Norsk Fjellsprengning As og Norrbottens

Bergteknik AB selskapet Nordisk Bergteknik AB som til sammen består av omtrent

40 borerigger og over 80 ansatte. Det nye selskapet blir Nordens største

enkeltstående sprengningsbedrift. Formålet med samarbeidet var å rigge for videre

vekst og skape synergier selskapene imellom.

I 2018 kjøpte Vestfold Fjellboring AS 90,1% av aksjene i Songdalen Fjellsprengning AS og 91% av aksjene i Fjellsprenger AS. Vestfold Fjellboring AS kjenner både Songdalen Fjellsprengning AS og Fjellsprenger AS godt fra flere års samarbeid. Vestfold Fjellboring fikk 23 + 6 ansatte med god fagkunnskap inn under vår felles paraply. Oppkjøpene er i tråd med Vestfold Fjellboring AS og Nordisk Bergteknik AB sin strategi om videre vekst. Etter vår mening ligger selskapene svært fordelaktig til geografisk for kommende prosjekter de neste årene.

Les vår personvernerklæring

Se vår katalog her

Se vår reklamefilm her

Vi er stolte av å samarbeide med Bridge IT Solutions AS om våre IT-løsninger. I sommer har vi vært med som referansekunde i en film i forbindelse med lanseringen av deres nye nettsider. Se filmen her.

sprenging_freste.jpg